Korekcja wad wzroku

Częstą przyczyną pogorszenia widzenia u dzieci i dorosłych są wady refrakcji, zwykle nazywane wadami wzroku. Najczęściej wada wzroku nie oznacza uszkodzenia gałki ocznej a jedynie nieprawidłowości w układzie optycznym oka, które można w pełni wyrównać dobierając odpowiednie szkła korekcyjne.
Diagnostyka wady wzroku u dzieci obejmuje podstawowe badanie okulistyczne oraz badanie komputerowe wzroku po podaniu kropli rozszerzających źrenice porażających akomodację. Działanie kropli trwa kilka godzin co powoduje, że podczas jednej wizyty nie jest możliwa pełna diagnostyka wady wzroku i jednocześnie dobór szkieł korekcyjnych. U dorosłych przy doborze szkieł korekcyjnych nie ma konieczności podawania kropli porażających akomodację.

Copyright © 2014