Czym jest jaskra?

Jaskra jest schorzeniem potencjalnie zagrażającym ślepotą. Istnieje wiele typów jaskry tak znacznie różniących się objawami klinicznymi i sposobem leczenia, że traktuje się je jako odrębne jednostki chorobowe. Jaskra jest chorobą, która może ujawnić się w każdym wieku.

 

Wyróżnia się jaskrę wrodzoną, jaskrę dziecięcą, jaskrę młodzieńczą, jaskrę pierwotną otwartego kąta, jaskrę pierwotną zamkniętego kata oraz różne typy jaskry wtórnej. Wspólną cechą tej grupy chorób jest występowanie neuropatii nerwu wzrokowego z charakterystycznymi zmianami w polu widzenia wywołanej zbyt wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym.  Najczęściej występująca jaskra pierwotna otwartego kąta zwykle nie daje żadnych odczuwalnych dla pacjenta objawów chorobowych.
Jaskra jest chorobą przewlekłą często o podstępnym przebiegu. Ciśnienie wewnątrzgałkowe może mieścić się w granicach statystycznej normy. W początkowych stadiach jaskry pole widzenia pozostaje prawidłowe. Rozpoznanie choroby jest możliwe po przeprowadzeniu kompleksowej diagnostyki, która obejmuje takie badania  jak pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, gonioskopia, ocena struktur nerwowych dna oka, pole widzenia.
Rozpoznanie choroby w jej wczesnych stadiach i wdrożenie odpowiedniego leczenia daje szanse na zachowanie prawidłowej funkcji widzenia.

Copyright © 2014