Badania diagnostyczne w jaskrze

metodą odbiciową – ICare

metodą dynamicznej tonometrii konturowej Pascala

Tonometria Pascala służy do pomiaru rzeczywistego ciśnienia wewnątrzgałkowego z uwzględnieniem nietypowej budowy ściany gałki ocznej np. takiej jak w krótkowzroczności.

metodą SAP – standardowe badanie komputerowe

metodą SWAP – perymetria krótkofalowa

metodą CFF – perymetria z pomiarem krytycznej częstotliwości fuzji

Badanie pola widzenia określa stan czynnościowy nerwu wzrokowego i siatkówki. Pole widzenia wykonane metodą SWAP i CFF to tzw. selektywna perymetria komputerowa pozwalająca na wykrycie zmian jaskrowych o kilka lat wcześniej niż standardowe badanie.

Tomografia tylnego odcinka oka służy do diagnostyki jaskry oraz schorzeń siatkówki i ciała szklistego. W badaniu oceniany jest stan strukturalny nerwu wzrokowego i włókien nerwowych w celu wykrycia cech neuropatii jaskrowej. Tomograf optyczny RTVue -100 umożliwia ocenę komórek zwojowych siatkówki, które ulegają zanikowi w procesie rozwoju jaskry. Badanie OCT pozwala na wykrycie najwcześniejszych zmian strukturalnych jaskry jeszcze przed ujawnieniem się klinicznych objawów chorobowych na dnie oka oraz zmian w polu widzenia.  

Copyright © 2014